Skip to main content

iPad aplikace SLIt Tool aneb Testujte své děti

iPad aplikace SLIt Tool (Specific Language Impairments testing Tool) je určena pro testování dětí, zda existuje jistý předpoklad, že by mohli děti trpět neurologickou poruchou označovanou jako vývojová dysfázie. Aplikace je založena na chybovostní analýze, která porovnává slova z předlohy se slovy, které děti zopakují.

Cílová skupina uživatelů

Jako cílová skupina uživatelů byla již při návrhu primárně stanovena širší laická veřejnost, tj. především rodiče dětí, kterým umožňuje provést jednoduchý jazykový test a z výsledku získají informaci, zda neexistuje předpoklad, že dítě trpí specifickými řečovými problémy. V případě negativního hodnocení je rodičům doporučeno obrátit se na jazykového specialistu. Aplikaci mohou taktéž použít kliničtí logopedi na svých klinikách a pracovištích jako pomocný nástroj při diagnostice této poruchy.

Vývojová dysfázie

Vývojová dysfázie je častou a závažnou neurovývojovou poruchou zpracování a tvorby řečového signálu. Vývojovou dysfázií, jenž se jinak označuje specificky narušený vývoj řeči, trpí přibližně 5 – 7 % dětské populace. V současné době se jedná o velmi často diagnostikovanou poruchu, která koreluje i s jinými poruchami např. se specifickou poruchou v učení. Jedná se o vrozenou komplexní poruchu osvojení řečových dovedností a zasahuje celou osobnost člověka. To znamená zrakové a sluchové vnímání, paměť; prostorovou orientaci; motoriku – hrubou, jemnou, grafomotoriku; řeč. Není ale ustáleným pravidlem, že musí být při vývojové dysfázii zasaženy všechny tyto oblasti. Velmi důležitým faktorem pro úspěšnou terapii této poruchy je její včasná diagnostika.

Přednosti aplikace

Možnost provedení včasného jazykového diagnostického testu pro určení vývojové dysfázie. Tento postup umožní včasnější diagnostiku této poruchy a spolu s ní i rychleji a úspěšněji provedenou následnou řečovou terapii.

Postup testu

Postup provádění testu je velice jednoduchý a probíhá stejným způsobem, jakým byly pořizovány nahrávky dětské řeči pro účely výzkumu dětí s touto neurologickou poruchou:

  1. Dospělý člověk předčítá text a dítě tento text po něm opakuje. Text, který se čte je v bílém obdélníku s označením “Text pro testování”.
  2. Celý průběh testu – audio záznam, je možné nahrát pomocí tlačítka “Record” a lze si jej znovu spustit.
  3. Korekce promluv dítěte se provádí pomocí textových polí, ve kterých jsou předvyplněná slova. Pokud dítě slovo zopakuje špatně, je zapotřebí upravit text, podle toho, co dítě řeklo. Např. místo slova ber bylo řečeno bel. Změní se ber -> bel.
  4. Pro vyhodnocení testu slouží tlačítko Result. Chybné výpovědi dítěte se označí červeně.

Vyhodnocení testu spolu se zvukovým záznamem testu je možné poslat e-mailem řečovému specialistovi. Pomocí aplikace se dostanete na stránky pracovišť klinické logopedie ČR, které sdružuje profesní asociace klinických logopedů České republiky (AKL ČR).

Vývoj aplikace

Tato aplikace byla vytvořena v Laboratoři Aplikací Umělých Neuronových Sítí (LANNA) na FEL ČVUT ve spolupráci s dětskou neurologickou klinikou v Motole při řešení společného grantu IGA MZ ČR č. NT11443-5/2010 “Korelace MR traktografie, EEG analýz a počítačového zpracování řečového signálu u dětí s vývojovou dysfázií”.

Umístění aplikace

Aplikace je umístěna a volně přístupná ke stažení z iTunes Store pro uživatele iPad od firmy Apple. Stažení aplikace je buď možné vložením názvu aplikace „slit tool“ do pole pro vyhledávání aplikací v iTunes Store anebo kliknutím na odkaz:

Ke stažení v AppStore:

appstore

Ukázka z aplikace:

Zdeněk Koutský

Student Střední průmyslové školy Emila Kolbena se zaměřením na Informační Technologii. Zdeněk je také velký fanoušek Applu a ke své práci používá iPhone 5s a MacBook Pro 13" Retina. Zdeněk se také věnuje sportovním aktivitám. Jeho předností je basketbal, ale také si rád zahraje na konzoli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *