Skip to main content

OS X: Pro začátečníky (5): Mail

V minulém díle průvodce OS X: Pro začátečníky (4), který uživatele seznamoval s aplikacemi Finder, Safari a AppStore jsme slíbili článek, který se podrobně zaměří na aplikaci Mail. Dnes je ten den, kdy potěšíme všechny nové uživatele Macbooků, Maců a iMaců. V dnešním díle si představíme aplikaci Mail, její nastavení a také způsob jakým do tohoto mailového klienta přidat účty jako @seznam.cz, @centrum.cz a podobně.

Z předchozích článků této série jen na začátek zmíním: 1.OS X: Pro začátečníky, 2. OS X: Pro začátečníky (2): Počítače Mac a Apple klávesnice a OS X: Pro začátečníky (3): Základní orientace v systému Mac OS X a již zmíněný OS X: Pro začátečníky (4): Finder, Safari, AppStore.

Aplikace Mail

Výchozí mailový klient od Apple, tedy aplikaci Mail, považuji za jednu z nejdůležitějších aplikací. Především z toho důvodu, že v dnešním světě se nikdo bez e-mailového účtu téměř neobejde. Většina uživatelů vlastní minimálně jeden, ať už pracovní či soukromý e-mailový účet, a proto se domnívám, že kvalitní, spolehlivá a snadno ovladatelná aplikaci pro správu e-mailové schránky je dnes nutnost. Nebudu na tomto místě tvrdit, že aplikace Mail je tou nejlepší z nich, ale s čistým svědomím mohu napsat, že je jednou z těch kvalitních. Samotný Apple se snaží do aplikace investovat čas i peníze, a proto je dnes velice dobře propojená i s dalšími aplikacemi a OS X obecně.

Než se pustíme do nastavování, tak si pojďme celou aplikaci nejprve představit

Aplikace Mail je jednoduchá, přehledná a v propojení se systémem OS X (macOS) nabízí i množství dodatečných funkcí jako je propojení se Safari, Poznámkami, Kalendářem atd. Všechna nastavení se provádí skrze horní lištu a záložku “Mail” (v momentě kdy máte aplikaci aktivní) -> “Předvolby”. Zde najdete vše potřebné k tomu abyste si svoji e-mailovou schránku upravili k obrazu svému.

Výchozí okno Mailu se skládá ze čtyř základních částí – 1) panel nástrojů (žlutá), 2) postranní panel s přehledem účtů/schránek (modrá), 3) panel jednotlivých příchozích, odchozích, odeslaných, nevyžádaných atp. zpráv (zelená), 4) panel s obsahem jednotlivých zpráv (černá).

Mail_OS X

Panel nástrojů

Panel nástrojů obsahuje v základním nastavení (zleva) tlačítka pro příchozí poštu (dopis) a novou zprávu (papír s perem). Dále ovládací nástroje typu archivovat (box), přesunout do koše (koš), označit jako spam (palec dolů) a v neposlední řadě trojici nástrojů pro odpověď (šipka zpět), odpovědět všem (více šipek zpět), přeposlat (šipka vpřed) a možnost pro přiřazení štítku k dané poště v případě, že zprávy rozdělujete na pracovní/soukromé, vyřízené/nevyřízené apod (vlaječka).

Mail_panel

Tip: Nevyhovují vám ikony, ale raději byste uvítali i popis co, která z nich znamená? Klepněte na panel pravým tlačítkem myši a z možností Ikony a text, Pouze ikony atd vyberte pro vás tu pravou. Dále je možné panel upravit vybráním možnosti “Upravit panel nástrojů”, kde můžete přidat rychlé volby jako je Tisk, Sdílet apod.

Mail_panel nástrojů

Postranní panel a panely e-mailů

Další panely okna už slouží ke správě vaší e-mailové schránky. V levém (modrém) sloupci je možné procházet účty a jednotlivé složky v nich. Stejně tak je možné přidávat a odebírat složky a spravovat koncepty, spam, koš nebo archív. Čísla na okraji panelu vyjadřují počet nevyřízených zpráv v dané složce.

Tip: K úplnému smazání zpráv v koši stačí kliknout pravým tlačítkem kamkoliv do tohoto panelu a vybrat možnost “Smazat odstraněné položky

Zbývající dva panely jsou patrně tím nejdůležitějším z celé aplikace. Zelený panel slouží k zobrazení jednotlivých zpráv a základním údajům o nich – odesilatel, předmět, čas a část zprávy. Symboly v levém sloupci pak znázorňují zda jde o odpověď nebo zda je ke zprávě přiložena příloha.

Poslední, černý panel je oblast kde se nachází obsah zprávy a několik informací o zprávě jako je odesílatel, příjemce/ci a předmět. Pod těmito informací se nachází tlačítka pro rychlou volbu – přesunout do koše, odpovědět, odpovědět všem, přeposlat a popřípadě možnost stáhnout přílohy.

Vytvoření nového e-mailu je velice jednoduché. Stačí kliknout v panelu nástrojů na ikonu pro novou zprávu (papír a pero). Poté už se vám zobrazí nové okno, kde zadáte adresáta (Komu:), případně adresáta kopie (Kopie:), Předmět a vyberete účet, ze kterého se zpráva odešle.

Mail_nová zpráva

V horní části okna jsou ikony pro odeslání pošty (papírová vlaštovka), přidání dalších polí (seznam), odpověď (šipka zpět), přidat přílohu (ikona sponky), přidat nástroje pro úpravu textu (ikona “A”), přidat fotky, videa a jiné přílohy z aplikací (ikona několika oken) a poslední v řadě také tématické šablony pro krásně graficky zpracované e-maily např. k příležitosti narozenin apod.

Základní nastavení e-mailového klienta

Nastavení mailových účtů v aplikaci Mail není ve skrze nic složitého. Při prvním spuštění vás aplikace sama povede a pokud vlastní e-mailový účet u jedné z nabízených společností jako je iCloudGoogle, Yahoo apod., tak je nastavení vlastně otázka pouze několika sekund, maximálně minut. V České republice je více pravděpodobné, že vlastníte účet jiného poskytovatele e-mailové služby jako je @seznam.cz, @email.cz @centrum.cz, svého času @atlas.cz nebo jednoduše používáte firemní e-mail, který může obsahovat jakoukoliv doménu. U těchto účtů je nutné znát určité informace, ale o tom níže. Nyní se pojďme podívat “Jak nastavit e-mail v Mac OS X (macOS)”.

  1. Jsou dvě možnosti jak začít – 1) první skrze nabídku “Předvolby systému” -> “Internetové účty” a 2) druhá skrze aplikaci Mail -> v horní liště zvolte “Mail” -> “Účty”
  2. Nyní se před vámi zobrazí nabídka výchozích internetových účtů, které je možné propojit s OS X (macOS). Pokud vlastníte účet např. u společnosti Google, tedy @gmail.com, tak zvolte možnost “Google”. Stejně tomu bude i v případě jiných, zde nabízených možností.
  3. V novém okně zadejte název svého účtu, tedy v našem případě “appleton.mag@gmail.com” -> poté zvolte “Další”.
  4. Nyní už jen stačí zadat heslo k tomuto účtu -> a poté stisknout “Další”
  5. Výborně! Účet je nyní spojen s aplikací Mail. ALE…
  6. Jelikož jste nyní spojili Váš účet google s OS X (macOS), tak je možné synchronizovat mimo poštu také další doplňkové služby, se kterými bude systém OS X (macOS) pracovat. Na výběr jsou možnosti jako: pošta (e-mail), kontakty, poznámky apod. Zde záleží na typu účtu.
  7. Potvrďte tlačítkem “Hotovo”. A máte HOTOVO.

OSX_Mail

Pokud se GIF zobrazuje špatně klikněte zde.

Nastavení konkrétních e-mailových adres (Seznam.cz, Centrum.cz a další)

1. Jsou dvě možnosti jak začít – A) první skrze nabídku “Předvolby systému” -> “Internetové účty” a B) druhá skrze aplikaci Mail -> v horní liště zvolte “Mail” -> “Účty”

2. Nyní se před vámi zobrazí nabídka výchozích internetových účtů, které je možné propojit s OS X (macOS). Přesuňte se až na samý konec této nabídky k možnosti “Přidat jiný účet” -> zde vyberte možnost “Poštovní účet”.

3. V nově otevřeném okně začněte zadáním jména, e-mailové adresy a hesla -> poté potvrďte tlačítkem “Přihlásit se”.

4. Nyní je nutné zadat několik dalších parametrů podle typu a poskytovatele vaší e-mailové schránky.

E-mailová adresa -> vaše e-mailová adresa

Uživatel -> “automaticky” (v případě potřeby je to část vašeho e-mailu před @: v tomto případě smidjan)

Heslo -> heslo

Typ účtu -> IMAP (v případě Seznamu je nutné jej povolit – viz níže)

Servery příchozí a odchozí pošty -> K tomu aby váš účet v aplikaci správně fungoval je nutné znát tzv. server příchozí pošty (POP, IMAP) a server odchozí pošty (SMTP), popřípadě hodnotu jejich portu. V dnešní době většina e-mailových serverů podporuje servery příchozí pošty s protokolem IMAP a servery odchozí pošty SMTP. Ve velkém počtu případů vypadá formát těchto serverů následovně imap.doména.cz a smtp.doména.cz.

Mail_seznam

Informace o těchto serverech vám sdělí poskytovatel e-mailové schránky jako je Seznam, Centrum apod. většinou v nápovědě. V případě firemního e-mailu pak správce sítě nebo jiný IT technik!

Podíváme se nyní na příklad e-mailového účtu od Seznamu (ostatní jsou podobné)

V případě e-mailu na Seznam.cz je nutné nejprve aktivovat možnost vzdáleného přístupu, tedy protokol IMAP. Jak na to?

Mail_Seznam.cz_emailSeznam.cz neumožňuje uživatelům protokol IMAP v základním nastavení používat, a proto je nutné si jej dodatečně nastavit. Nejprve je nutné se přihlásit přes webové rozhraní na Seznam.cz a v  horní pravé části obrazovky přejít na záložku “Nastavení” -> “Účty a import” -> zde zvolit možnost: “povolit protokol IMAP”. Nyní už vám nic nebrání v nastavení mailového klienta pro poštu z vašeho účtu …@seznam.cz, popřípadě @email.cz atd.

Vrátíme se nyní k aplikaci Mail. Jakmile máte ve svém účtu povolenou možnost IMAP, tak vám už nic nebrání k používání e-mailové schránky skrze aplikaci Mail. Výsledné nastavení serveru příchozí a odchozí pošty pro účet @seznam.cz vypadá následovně.

Seznam

Pozn.: Pro ostatní účty např. @email.cz -> imap.email.cz a smtp.email.cz; @centrum -> imap.centrum.cz a smtp.centrum.cz apod. 

5. Po zadání všech parametrů a příslušný serverů už vám nic nebrání schránku používat. Vše potvrďte tlačítkem “Přihlásit se”.

6. Nyní jste spojili Váš účet s OS X (macOS), tak je možné synchronizovat mimo poštu také další doplňkové služby, se kterými bude systém OS X (macOS) pracovat. Na výběr jsou možnosti jako: pošta (e-mail), kontakty, poznámky apod. Zde záleží na typu účtu.

7. Potvrďte tlačítkem “Hotovo”. A máte HOTOVO.

Na doplnění: POP vs. IMAP

Jedná se o protokoly sloužící k připojování ke vzdálenému serveru z různých zařízení. V tomto případě se jedná o způsob připojení a vzájemné komunikace mezi serverem (poskytovatelem e-mailové služby) a zařízením (iPhone, iPad, Mac apod.)

Rozdíl mezi těmito protokoly je pro efektivní používání e-mailu zásadní. Zatímco Protokol POP (Post Office Protocol) je starší a vhodný spíše pro používání e-mailu pouze v jednom zařízení, IMAP (Internet Message Protocol) využíváme tehdy, když chceme k jednomu mailovému účtu přistupovat z více zařízení.

POP jednoduše přijímá/stahuje poštu ze serveru do zařízení, a poté veškerá data na serveru většinou smaže (nemusí tomu tak být vždy). Problém však nastává tehdy, pokud používáte více než jedno zařízení, protože v takovém případě nemáte přehled o  informacích z vaší schránky, respektive v každém zařízení spravujete svoji schránku odděleně. Dnes už je tedy POP spíše přežitkem, proto vždy vyžadujte od svého poskytovatele protokol IMAP. IMAP umožňuje uživateli synchronizovat údaje o jeho e-mailové schránce mezi více zařízeními, a vede tak k efektivnímu používání mailového klienta.

A to je v dnešním díle vše přátele. Pokud máte k aplikaci Mail jakékoliv dotazy, tak nás neváhejte kontaktovat skrze naši Apple poradnu pro Mac OS X. Pro ty z Vás, kteří chtějí každých 14 dní dostat e-mail s výběrem toho nejzajímavějšího z Appleton Magazínu máme možnost Appleton Magazín newsletters, ke kterým je možné se přihlásit skrze komentáře.

 

Přemýšlíte o MacBooku z druhé ruky? Prohlédněte si nabídku našeho partnera MacBookárna.cz

macbookarna

Jan Šmíd

Nadšenec pro produkty a společnost Apple. Na Appleton.cz pro Vás připravuje řadu zajímavých článků od novinek, přes recenze, až po užitečné návody. Právě poslední zmíněná sekce je ta, které věnuje největší pozornost. Jeho hlavním cílem je pomoci čerstvým uživatelům zařízení Apple, a proto pro ně tvoří sérii článků "Pro začátečníky".

Komentářů: 4

 1. Pěknej článek, a uložím si ho. Svého času mi blbnul mejl a neodesílal.
  Jinak na něm oceňuji že již v základu je nastaveno aby na servru vše nechával.
  A ještě jedna vychytávka která mě potěšila a to posílání velkých příloh mezi Apple zařízení.

 2. ahoj,
  ja se s tim peru, ALE – nejde mi ucty ,,rozdelit,, !? mam cca 3 mailove ucty. v macu je nastavim, v uctech je vidim, ale maily mi chodi dohromady !? nejsou oddelene na ucty popr. schranky. nevite co s tim? jen dodam, ze v iphonu jsem to udelal stejne a tam vse maka. jinak mam v macu os x el capitan. za kazde info a radu moc dekuji ! Pepa

  1. Dobrý den,

   účty jsou samozřejmě oddělené tak, jak píšete. Zkuste v levém bočním panelu aplikace “Mail” najet na kolonku “Příchozí”. Pokud jste v této záložce, tak vidíte veškerou příchozí poštu. Nicméně, pokud tut kolonku rozkliknete, tak vidíte všechny své účty a je možné procházet mezi jednotlivými účty. Stejně to funguje u “příchozích”, “odeslaných”, “konceptů” atd…

 3. Snažím se na ten klient zvyknout , ale furt se mi líp dělá přímo v prohlížeči v Gmailu. 🙁

  Např. pošta odeslaná z Mailu se mi neukazuje hned jako odeslaná v Gmailu , ale jako koncept i když email už dávno došel.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *